ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบผลการดำเนินงานรัฐบาลอย่างทั่วถึง

www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf