Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ [...]

ขอเชิญยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ หมอพร้อม DID

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์บริการ หมอพร้อม DID เป็นบริการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบหมอพร้อม DID เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพ สัญญาณชีพ การรักษาพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ [...]

2023-02-27T16:33:22+07:00กุมภาพันธ์ 13th, 2023|ข่าวเผยแพร่|

กรมสรรพากร ชี้แจงพร้อมแจ้งเตือนประชาชน ระวังมิจฉาชีพ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้โทรติดต่อประชาชนเพื่อติดตามการชำระภาษี หรือการให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการ โดยมีเงื่อนไขให้เพิ่มเพื่อนทาง Application Line และกดรับลิงค์ปลอมตามที่ส่งให้ รวมทั้งแจ้งรหัส OTP เลข [...]

2023-02-27T16:15:40+07:00กุมภาพันธ์ 10th, 2023|ข่าวเผยแพร่|

ชุดความรู้ภาวะคลอดก่อนกำหนด

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หลายราย มีความกังวลใจเรื่องภาวะคลอดก่อนกำหนด กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ภาวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ป้องกันได้หรือไม่ มาหาคำตอบกัน การคลอดก่อนกำหนดบางส่วน เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องยุติการตั้งครรภ์ก่อนกำหนด เนื่องจากคุณแม่เกิดอาการแทรกซ้อนบางประการ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ ทารกในคร [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่้า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่้า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟ [...]

2023-03-20T12:02:51+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|