ข่าวเผยแพร่

ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือจากประชาชนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมติให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากอาคาร ที่พักอาศัย และขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกั [...]

2021-01-27T08:53:47+00:00มกราคม 11th, 2021|ข่าวเผยแพร่|

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และจะปิดรับการลงทะเบียนในเดือนธันวาคม พ.ศ. [...]

2021-01-27T08:26:56+00:00ตุลาคม 1st, 2020|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [...]

2020-10-07T08:08:10+00:00กันยายน 29th, 2020|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   [...]

2020-08-31T09:42:02+00:00สิงหาคม 31st, 2020|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.วัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามา [...]

2020-08-04T10:20:25+00:00กรกฎาคม 31st, 2020|ข่าวเผยแพร่|

เชิญชวนรับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดตูม ขอเชิญชวนชาวตำบลวัดตูมที่สนใจทุกท่าน เชิญรับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยให้บริการนวดตัวเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียดของกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต ปรับสมดุลของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมส [...]

2020-08-14T09:04:59+00:00มิถุนายน 24th, 2020|ข่าวเผยแพร่|

เชิญชวนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดตูม ขอเชิญชวนชาวตำบลวัดตูมทุกท่านร่วมเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรค บริเวณลานกีฬา หมู่บ้านกรุงศรีธานี ตั้งแต่เวลา 17.30 - 18.30 น. ในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ [...]

2020-08-14T09:00:22+00:00มิถุนายน 22nd, 2020|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลวัดตูม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ [...]

2020-05-22T09:45:52+00:00พฤษภาคม 22nd, 2020|ข่าวเผยแพร่|

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2020-01-28T03:14:41+00:00มกราคม 27th, 2020|ข่าวเผยแพร่|

ประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 และเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลต่อการเริ่มการจัดเก็บภาษีปีแรกคือ ปี พ.ศ. 2563 โดยกฎหมายดังกล่าวจะมาแทนการจัดเก็บภาษ [...]

2019-09-19T12:09:25+00:00กันยายน 19th, 2019|ข่าวเผยแพร่|