Monthly Archives: ตุลาคม 2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกท์โดยการเททับถนนเดิม พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกท์โดยการเททับถนนเดิม พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [...]

2021-01-25T07:19:28+07:00ตุลาคม 26th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางทองสุก บุรีงาม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางทองสุก บุรีงาม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [...]

2021-01-25T07:11:56+07:00ตุลาคม 26th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [...]

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [...]

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2564 [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศเห็นชอบแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564 - 2566 [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 – 2/2564) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินราชการของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2564 - 2/2564 [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 / 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานจ้าง [...]