Monthly Archives: ธันวาคม 2019

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล(แบบแชมเปญ) ความจุ 20.00 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 250.. ม. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล(แบบแชมเปญ) ความจุ 20.00 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 250.. ม. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบแชมเปญ) หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม [...]

2021-08-11T06:14:54+07:00ธันวาคม 25th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 [...]