ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบล [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2021-07-06T09:57:58+07:00มิถุนายน 29th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 298 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192 ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอย [...]

2021-07-02T10:27:06+07:00มิถุนายน 18th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 298 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192 ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอ [...]

2021-06-08T07:57:33+07:00มิถุนายน 8th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [...]

2021-06-02T10:49:42+07:00มิถุนายน 1st, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณข้างบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณข้างบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริ [...]

2021-05-21T09:16:26+07:00พฤษภาคม 20th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณวัดท่าโขลง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณวัดท่าโขลง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณวัดท่าโขลง ห [...]

2021-05-21T09:15:37+07:00พฤษภาคม 20th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [...]

2021-05-20T08:48:01+07:00พฤษภาคม 19th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 [...]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 [...]

2021-05-17T04:17:05+07:00เมษายน 22nd, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|