Monthly Archives: มิถุนายน 2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 10 จุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 10 จุด [...]

2020-08-11T10:13:06+07:00มิถุนายน 18th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) EPSON MFP image [...]

2020-07-22T02:59:43+07:00มิถุนายน 13th, 2019|ข่าวเผยแพร่|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 จุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 จุด [...]

2020-08-11T10:38:09+07:00มิถุนายน 13th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|