Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2021

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม กำนันตำบลวัดตูม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลวัดตูม พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการประชุมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมวางแผน ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขป [...]

2021-03-16T08:25:53+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2021|ภาพกิจกรรม|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 [...]