Monthly Archives: กรกฎาคม 2020

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.วัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามา [...]

2020-08-04T10:20:25+07:00กรกฎาคม 31st, 2020|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [...]

2021-01-18T08:32:10+07:00กรกฎาคม 21st, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดช้างใหญ่ พร้อมด้วยโรงเรียนวัดตูม โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดตูม พระอารามหลวง และวัดช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2023-02-06T20:40:47+07:00กรกฎาคม 7th, 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 [...]

ไตรมาสที่ 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

ไตรมาสที่ 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ไตรมาสที่ 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP [...]

2021-08-11T06:13:39+07:00กรกฎาคม 1st, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|