Monthly Archives: มกราคม 2019

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างนั้น บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่ [...]

2019-01-09T07:53:17+07:00มกราคม 9th, 2019|ข่าวเผยแพร่|

เตือนการระบาดหนอนกระทู้

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่การปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดต่อไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม [...]

2019-01-07T07:55:29+07:00มกราคม 7th, 2019|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างนั้น บัดนี้การรับสมัครผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พร้อมสถ [...]

2019-01-04T04:55:00+07:00มกราคม 4th, 2019|ข่าวเผยแพร่|