Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2024

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ [...]

2024-02-27T16:23:09+07:00กุมภาพันธ์ 27th, 2024|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

[...]