Monthly Archives: มีนาคม 2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม เพื่อดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ก [...]

2021-05-12T03:15:37+07:00มีนาคม 19th, 2021|ภาพกิจกรรม|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณวัดท่าโขลง หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2021-04-20T03:30:25+07:00มีนาคม 4th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณข้างบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2021-04-20T02:58:30+07:00มีนาคม 4th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

การจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2023-02-06T20:28:00+07:00มีนาคม 1st, 2021|ภาพกิจกรรม|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [...]