จดทะเบียนและชำระภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการค้าน้ำมันและก๊าซ ตัวอย่างเช่น ปั๊มหัวจ่าย น้ำมันหลอดมือหมุน น้ำมันตู้อัตโนมัติ ไปจดทะเบียนและชำระภาษีสถานการค้าน้ำมันหรือก๊าซ และผู้ประกอบกิจการโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เ [...]