Monthly Archives: กรกฎาคม 2022

รณรงค์สร้างวินัยการออม เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ ไทยแลนด์ 4.0

ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยการออมสำหรับคนทุกช่วงวัย ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [...]

2023-06-25T14:55:22+07:00กรกฎาคม 25th, 2022|ข้อมูลทั่วไป|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงขุดเจาะบ่อบาดาล [...]

2022-07-27T10:03:35+07:00กรกฎาคม 25th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|