Monthly Archives: พฤศจิกายน 2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2020-11-12T04:08:21+07:00พฤศจิกายน 9th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 [...]

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2020-11-03T09:16:45+07:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย [...]

2020-11-03T09:12:19+07:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. [...]

2023-03-15T16:25:36+07:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|ข้อมูลการติดต่อราชการ|