Monthly Archives: ธันวาคม 2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [...]

2020-12-30T11:32:59+07:00ธันวาคม 30th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษ องค์กรคุณธรรม นำความสุข สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระมานพ อคฺคมาณโว ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภายใต้หลักการ “คนคือศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห [...]

2023-02-06T20:30:41+07:00ธันวาคม 17th, 2020|ภาพกิจกรรม|

“จะหนักจะเบา ให้เราดูแล” ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม

นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดตูม โดยประสานการสนับสนุนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มช [...]

2023-02-06T20:34:54+07:00ธันวาคม 17th, 2020|ภาพกิจกรรม|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [...]

2021-01-13T03:09:19+07:00ธันวาคม 16th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหาความ [...]

2023-02-06T20:36:13+07:00ธันวาคม 15th, 2020|ภาพกิจกรรม|

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563 [...]