Monthly Archives: ตุลาคม 2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลด  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ   ดาวน์โหลด ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 Download Saledetail [...]

2018-11-02T09:26:26+07:00ตุลาคม 26th, 2018|ข่าวเผยแพร่|

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ด้วยปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกค [...]

2023-06-06T15:41:15+07:00ตุลาคม 25th, 2018|ข้อมูลการติดต่อราชการ|

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม 2. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม 3. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม [...]

2020-08-11T11:00:54+07:00ตุลาคม 19th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม 2. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม 3. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก หมู่ที [...]

2020-08-11T10:48:16+07:00ตุลาคม 4th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม 2. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม 3. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีป [...]

2020-08-11T10:44:51+07:00ตุลาคม 4th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|