ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (หน้าบ้านนายวันชัย) ตำบลวัดตูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (หน้าบ้านนายวันชัย) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-06-05T04:48:11+07:00มิถุนายน 13th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

2018-06-05T04:49:44+07:00มิถุนายน 12th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|