Monthly Archives: มิถุนายน 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การขยายกำหนดเวลาตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

2022-06-30T16:04:33+07:00มิถุนายน 30th, 2022|ข่าวเผยแพร่|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคร [...]

2022-06-28T15:20:15+07:00มิถุนายน 28th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์หมู่ 4 [...]

2022-06-28T15:10:51+07:00มิถุนายน 28th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ประเภทวิชาการ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (พนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการ) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (ประเภทวิชาการ) [...]

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ลึกไม่น้อยกว่า 250.0 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ลึกไม่น้อยกว่า 250.0 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา ม.5 [...]

2022-06-10T11:43:04+07:00มิถุนายน 9th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4   [...]

2022-06-10T11:12:20+07:00มิถุนายน 9th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ [...]

2023-03-20T11:59:34+07:00มิถุนายน 9th, 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|