Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Say No to Faom”

ข้อมูลส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย "Say No to Faom" [...]

2020-08-13T03:21:38+07:00พฤษภาคม 17th, 2019|ข้อมูลทั่วไป|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข) [...]