Monthly Archives: สิงหาคม 2019

สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 10 จุด

สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 10 จุด [...]

2020-08-11T10:20:52+07:00สิงหาคม 28th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 จุด

สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง รวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 จุด [...]

2020-08-11T10:39:51+07:00สิงหาคม 27th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งรวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งรวมระบบสนับสนุน จำนวน 34 จุด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2020-08-11T10:29:10+07:00สิงหาคม 19th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งระบบ จำนวน 10 จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งระบบ รวมระบบสนับสนุน จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [...]

2020-08-11T10:03:51+07:00สิงหาคม 19th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

เมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนจะนึกถึงการลดการใช้พลังงานน้้ามัน หรือลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคนและน่าจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเห็น ผลได้ชัดเจนที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเติมน้้ามันในแต่ละเดือนลดลง ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนลดลง เมื่อเป็นเช่นนั้ [...]

2020-08-13T04:47:46+07:00สิงหาคม 8th, 2019|ข้อมูลทั่วไป|