ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม 2. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม 3. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม [...]