องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้รับแจ้งจากทางอำเภอพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิอากาศเย็นลงมากกว่าปกติ ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงอาการสำคัญและวิธีป้องกันโรค รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2557