นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา นำโดย อาจารย์ขนิษฐา เกิดพร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์มะณิกา ทองคง รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัย และน้องๆ นักศึกษา ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาตลอดมา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา