รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม  2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562  [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 [...]