รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ อบต.วัดตูม เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [...]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564) [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม  2563 [...]

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562  [...]