pr-wattum@hotmail.com

About pr-wattum@hotmail.com

This author has not yet filled in any details.
So far pr-wattum@hotmail.com has created 60 blog entries.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื [...]

2023-09-12T15:55:55+07:00กันยายน 11th, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์”

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ แผ่นพับ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์   [...]

แผ่นพับประชาสมพันธ์ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ แผ่นพับ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่องประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [...]

2023-06-27T15:02:04+07:00มิถุนายน 27th, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “รณรงค์การป้องกันการคลอดก่อนกําหนดของทารกแรกเกิด”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่าย [...]

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่าย [...]

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่าย [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]

รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ “อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด”

“สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นบุคคลที่ทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องคอยปกป้องดูแล เพราะเขาคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติ” ความรู้ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว  1. ต้องตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ควรได้รับความรู้ที่เข้าใจง่า [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [...]