About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 74 blog entries.

ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดตูม

ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดตูม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม - กำนันตำบลวัดตูมและคณะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน - โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) - โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยา [...]

2017-10-10T15:15:34+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

ถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมถวายราชสักการะ "วันกองทัพไทย” เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันกองทัพไทย” วันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าพระองค์ กระท [...]

2017-10-10T15:11:13+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 บริเวณโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ)

"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ โรงเรียนโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) และศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น บริเวณอาคารเรียน ศููนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดูช้างใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริ [...]

2017-10-10T15:07:46+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ภาพกิจกรรม|

สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T15:02:24+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สอบราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน 14 จุด ภายในตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T15:01:20+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายไหล่ทาง ความยาว 130 เมตร และติดตั้งราวกันตกถนน (การ์ดเรล) ความยาว 132 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T15:00:43+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 (วัดชุมพล) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T14:59:02+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สอบราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภายในตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T14:58:22+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง พร้อมสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 (บ้านเอกโอฬาร) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระนครศรีอยุธยา

[...]

2017-10-10T14:57:41+07:00ตุลาคม 10th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|