ข่าวเผยแพร่

ข่าวเผยแพร่2020-07-14T03:24:54+07:00

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ 1 https://youtu.be/5bGMqMEWTjA ตอนที่ 2 https://youtu.be/WgK8MPLyjK4 ตอนที่ 3 https://youtu.be/sa5AF ตอนที่ 4 https://youtu.be/ktTDSrmz5mA [...]

มีนาคม 7th, 2022|0 Comments

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 มีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้ - เด็กที [...]

กุมภาพันธ์ 15th, 2022|0 Comments

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

กุมภาพันธ์ 3rd, 2022|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (เพิ่มเติม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (เพิ่มเติม) [...]

กุมภาพันธ์ 1st, 2022|0 Comments

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [...]

มกราคม 17th, 2022|0 Comments