ข่าวเผยแพร่

ข่าวเผยแพร่2020-07-14T03:24:54+00:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [...]

กันยายน 29th, 2020|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   [...]

สิงหาคม 31st, 2020|0 Comments

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.วัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนไ [...]

กรกฎาคม 31st, 2020|0 Comments

เชิญชวนรับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดตูม ขอเชิญชวนชาวตำบลวัดตูมที่สนใจทุกท่าน เชิญรับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยให้บริการนวดตัวเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียดของกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต ปรับสมดุลของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย บริเวณโรงพยาบาลส [...]

มิถุนายน 24th, 2020|0 Comments

เชิญชวนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดตูม ขอเชิญชวนชาวตำบลวัดตูมทุกท่านร่วมเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรค บริเวณลานกีฬา หมู่บ้านกรุงศรีธานี ตั้งแต่เวลา 17.30 - 18.30 น. ในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ [...]

มิถุนายน 22nd, 2020|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลวัดตูม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ [...]

พฤษภาคม 22nd, 2020|0 Comments