ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลวัดตูม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้