ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกท์ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม โดยเฉพาะเจาะจง