ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน