• Version
  • Download 4
  • File Size 8.12 MB
  • File Count 1
  • Create Date มกราคม 13, 2021
  • Last Updated พฤษภาคม 12, 2021

โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

การดำเนินงานหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร : โครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอำนวย มีวงษ์สม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเสริมพลังชุมชมสร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ บริเวณห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม