• Version
  • Download 5
  • File Size 10.59 MB
  • File Count 1
  • Create Date เมษายน 20, 2021
  • Last Updated เมษายน 29, 2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563