ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ด้วยปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกค [...]

2023-06-07T11:16:46+07:00มกราคม 10th, 2022|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ช่องทางการสอบถาม ขอข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ (Web site) : www.wattum.go.th ติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) : องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ติดต่อผ่านบัญชีทางการไลน์ (LINE Official) : อบต.วัดตูม ติดต่อผ่านอีเมล์ (Email) : pr-wattum@hotmail.com 6140111@dla.go.th [...]

2021-05-06T06:43:57+07:00ตุลาคม 5th, 2020|