ข้อมูลการติดต่อราชการ

ข้อมูลการติดต่อราชการ2018-11-02T08:50:29+07:00

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกา [...]

พฤศจิกายน 4th, 2022|0 Comments

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 2565)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม [...]

พฤษภาคม 3rd, 2022|0 Comments

มาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการสำหรับปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.วัดตูม [...]

มกราคม 10th, 2022|0 Comments

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกา [...]

พฤศจิกายน 1st, 2021|0 Comments

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกา [...]

พฤศจิกายน 3rd, 2020|0 Comments

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม มาตรฐานการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ฉบับเพิ่มเติม [...]

ตุลาคม 2nd, 2019|0 Comments