ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ2021-02-01T08:26:22+07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 25th, 2022|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 28th, 2022|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 28th, 2022|0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ลึกไม่น้อยกว่า 250.0 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

มิถุนายน 9th, 2022|0 Comments