สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564