สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563