• Version
  • Download 1
  • File Size 486.52 KB
  • File Count 1
  • Create Date กรกฎาคม 14, 2020
  • Last Updated กรกฎาคม 14, 2020

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562