• Version
  • Download 0
  • File Size 518.92 KB
  • File Count 1
  • Create Date พฤษภาคม 29, 2020
  • Last Updated สิงหาคม 4, 2020

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม