• Version
  • Download 0
  • File Size 314.88 KB
  • File Count 1
  • Create Date เมษายน 22, 2019
  • Last Updated กรกฎาคม 21, 2020

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม