• Version
  • Download 1
  • File Size 1.84 MB
  • File Count 1
  • Create Date พฤษภาคม 14, 2017
  • Last Updated สิงหาคม 3, 2020

ระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน

ระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ช่องทางการสอบถาม ขอข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่