[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 3.91 MB
  • File Count 1
  • Create Date กรกฎาคม 22, 2022
  • Last Updated สิงหาคม 4, 2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน