• Version
  • Download 10
  • File Size 821.06 KB
  • File Count 1
  • Create Date มกราคม 6, 2020
  • Last Updated กรกฎาคม 17, 2020

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563