• Version
  • Download 7
  • File Size 1.78 MB
  • File Count 1
  • Create Date ธันวาคม 17, 2019
  • Last Updated กรกฎาคม 17, 2020

การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562