รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 [...]

2022-04-12T10:12:28+07:00เมษายน 5th, 2022|

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) [...]

2021-05-12T02:00:07+07:00เมษายน 5th, 2021|