แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-28T15:40:56+07:00เมษายน 28th, 2022|

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-28T15:38:48+07:00เมษายน 5th, 2022|

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-21T14:14:34+07:00มกราคม 5th, 2022|

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]

2022-04-21T14:15:06+07:00ตุลาคม 4th, 2021|

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม  2564 [...]

2021-05-12T01:55:16+07:00เมษายน 2nd, 2021|

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม  2563 [...]

2021-05-12T01:55:34+07:00มกราคม 5th, 2021|