สภาเด็กและเยาวชนฯ

สภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม

สภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูม ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนา [...]

2021-05-12T07:27:22+07:00ตุลาคม 2nd, 2017|