(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ที่ 700/2565 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล สั่ง  ณ  วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คำสั่ง อบต.วัดตูม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล [...]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้บริหาร)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้บริหาร) [...]